Belgische vorst koopt jacht

De Belgische koning Albert II haalde tijdens zijn jaarlijkse toespraak op 21 juli uit naar ‘het toenemend materialisme in de samenleving’. Maar zijn kritiek gold blijkbaar niet voor de vorst zelf. Het weekblad Le Soir Magazine achterhaalde dat Albert II in volle crisistijd een nieuw jacht van 4,6 miljoen euro heeft gekocht. (NRC)