5 procent minder CO is te ambitieus 2

Het ambitieuze klimaatplan van Australië is afgewezen door de Senaat.

Misschien vindt de regering het belangrijker om na 2010 door te regeren.

De Senaat heeft gisteren het ambitieuze klimaatplan van de Australische Labor-regering, dat een drastische beperking van de uitstoot van kooldioxide behelst, afgewezen.

Daarmee zijn vervroegde verkiezingen dichterbij gekomen en blijft het bedrijfsleven financieel langer in onzekerheid.

In het klimaatplan van premier Kevin Rudd en minister Wong van Klimaatverandering brengt Australië de uitstoot van C02 in 2020 met 5 procent terug ten opzichte van 2000. De regering is zelfs bereid tot een reductie met 15 procent als op de klimaatconferentie eind dit jaar in Kopenhagen een substantieel klimaatakkoord wordt bereikt.

De Senaat, gedomineerd door de oppositie, bestaande uit conservatieve, onafhankelijke en ‘groene’ senatoren. wil dat het plan wordt aangepast en eist meer compensatie voor kolenindustrie, elektriciteitscentrales en exporterende bedrijven.

De regering van premier Rudd wil het plan voor de klimaattop in Kopenhagen opnieuw aan de Senaat voorleggen. Als die de wetgeving voor de tweede keer verwerpt kan Rudd vervroegde verkiezingen uitschrijven. Dat is ook precies wat Labor wil, want op dit moment scoort Rudd onverminderd hoog in de peilingen. De bevolking staat positief tegenover de klimaatplannen. De partij is er niet zeker van dat de positie van Rudd onbedreigd blijft als Australië meer te lijden krijgt van de de wereldwijde economische crisis

De reductie van de CO2-uitstoot moet volgens het plan Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low Pollution Future worden bereikt via emissiehandel. Bedrijven die schoon produceren kunnen emissierechten verkopen aan grote vervuilers. De landbouw zou van het voorgestelde emissiehandel uitgezonderd moeten worden.

Volgens de oppositie, bestaande uit een coalitie van Liberal en National Party, gaat het de regering echter allang niet meer om de inhoud. Senator John ‘Wacca’ Williams van de National Party waarschuwde vorige week tegenover de Sydney Morning Herald dat „we geen politieke spelletjes (moeten) spelen met de toekomst van Australië”.

Inzet van de strijd tussen de Australische regering en de oppositie is het in december vorig jaar door Rudd gepresenteerde ambitieuze klimaatplan. Volgens de regering van Rudd is de doelstelling van het klimaatplan per hoofd van de bevolking vergelijkbaar met het voorstel dat de regeringsleiders van de Europese Unie eind vorig jaar presenteerden – een reductie van 20 procent in 2020, ten opzichte van 1990.

Rudd brak bij zijn aantreden in november 2007 met het omstreden beleid van zijn voorganger, John Howard, dat Australië internationaal heeft geïsoleerd. Australië was in het voetspoor van de Amerikaanse president George W. Bush getreden door het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen af te wijzen.

Oppositieleider Malcolm Turnbull was onder de vorige regering van Australië minister van Milieu en in die hoedanigheid groot voorstander van emissiehandel. Nu heeft Turnbull echter voorgesteld om bijvoorbeeld de Australische landbouwsector te ontzien.

Want zoals zijn coalitiegenoot senator Williams zei: „De wetgeving zal de landbouwsector 7 miljard Australische dollars (bijna 4 miljard euro) kosten. Volgens dat scenario zijn er straks geen boeren meer en geen voedsel.”

Oppositieleider Turnbull, die kampt met slechte resultaten in de peilingen, is er juist op uit eerdere verkiezingen te vermijden. De woordvoerder van Turnbull op het terrein van het klimaat zei gisteren dat afwijzing van de regering om te praten over de amendementen „slecht is voor de democratie”.