Ziekenhuis opent poli voor Q-koorts

Den Bosch, 13 aug. - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is begonnen met een zogenoemde Q-koortspolikliniek. Een vast team internisten en microbiologen ontvangt op gezette tijden patiënten die geveld zijn door de infectieziekte overgedragen door geiten en schapen. In voorkomende gevallen krijgen ze hulp van cardiologen of longartsen. In Nederland zijn dit jaar al meer dan tweeduizend mensen geveld door de Q-koorts. Ongeveer 80 procent van de patiënten komt uit het oosten van Brabant. In sommige gevallen moeten zieken worden opgenomen.