Rusland zoekt naar verdwenen schip

Moskou/Londen, 13 aug. - De Russische marine zoekt met vijf oorlogsschepen mee naar een vrachtschip dat voor het laatst op 30 juli voor de Franse kust is gesignaleerd. Daarna verdween het van de radar, nadat eerder was gemeld dat het op de Oostzee was gekaapt. Daarna had alleen de Britse kustwacht nog contact met het vrachtschip. Het schip vaart onder Maltese vlag en heeft een Russische bemanning. Het was met hout onderweg naar Algerije. Sommige maritieme experts betwijfelen of het schip echt is gekaapt. Zij suggereren dat het misschien is gestolen door de bemanning zelf en nu in een Afrikaanse haven onherkenbaar wordt gemaakt.