'Onze groei zal van binnen komen'

Aegon lijdt nog altijd verlies, maar behaalde los van eenmalige posten een positief resultaat van 404 miljoen euro. „Dat is een duidelijke ommekeer”, aldus topman Wynaendts.

A. Wynaendts Foto Leo van Velzen Den Haag, 02-12-08. Alexander Wynaendts, topman Aegon. Foto Leo van Velzen NrcHb Velzen, Leo van

De crisis is nog niet voorbij. Verzekeraar Aegon schrijft voor de vierde keer op rij rode kwartaalcijfers. Onder de streep noteert Aegon een verlies van 161 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Toch is topman Alex Wynaendts niet ontevreden over hoe zijn bedrijf zich in de crisis houdt. Aegon kondigt vandaag zelfs aan voor 1 miljard euro aan nieuwe aandelen uit te geven om een deel van de staatsteun vervroegd af te lossen.

U duikt in de rode cijfers door een eenmalig verlies op de verkoop van een Taiwanese levensverzekeraar. Bent u niet bang dat het afstoten van meer dochters tot nieuwe verliezen zal lijden?

„Nee, daar ben ik niet bang voor. We kijken voortdurend naar onze portefeuille en er zullen ook nog andere activiteiten worden afgestoten, maar niet alles hoeft op dezelfde manier als Taiwan. In de VS bijvoorbeeld stoten we zaken af door twee jaar lang geen nieuwe zaken aan te nemen. Dan hoef je geen eenmalig verlies te nemen.”

Hoe staat Aegon er verder voor op dit moment?

„Heel goed, we hebben een sterke kapitaalpositie en we staan 3,5 miljard euro boven de grens die Standard & Poors hanteert voor onze AA-kredietwaardering. Het onderliggende resultaat, dus exclusief Taiwan, is 404 miljoen euro en dat is een duidelijke ommekeer. Daarbij merken we dat ook onze klanten het vertrouwen in ons behouden. Dat is geruststellend voor de toekomst.”

Wat zijn uw verwachtingen voor de rest van 2009?

„De financiële markten zijn weer redelijk aan het aantrekken, maar die lopen voor op de werkelijke economie. Nu is het zelfs de vraag of de reële economie ook wel echt gaat aantrekken. De werkloosheid is nog hoog, de consumptie blijft achter. Het zal nog wel even duren voordat de ommekeer daar ook merkbaar is. Maar voor Aegons resultaten zijn de financiële markten ook van groot belang.”

U heeft een deel van de opleving van de aandelenbeurzen gemist omdat u risico’s heeft afgedekt. Blijft u dat doen?

„Niet tot in lengte van jaren. Maar we hebben nog niet zo heel lang geleden ervoor gekozen om onze beleggingen af te dekken, op een gunstig niveau. Die waarde houden we dus in elk geval. We hebben niet al onze beleggingen afgedekt, dus we profiteren deels wel volledig mee van de koersstijgingen. Maar als het tegenzit dus ook van de verliezen op dat deel van onze beleggingen.”

Is het niet vreemd om met een emissie geld op te halen om daarmee de de staatssteun af te lossen?

„Nee, helemaal niet zelfs. We mogen van de 3 miljard die we geleend hebben een deel vervroegd aflossen tegen gunstiger voorwaarden. Dat willen we nu doen. Belangrijk is dat we onze kapitaalpositie ook in stand houden. Daarmee kunnen we later de 2 miljard die resteert ook aflossen.”

Wat vindt u van de voorwaarden waaronder die lening is aangegaan? Bij ING zijn ze daar nogal ontevreden over.

„Wij hebben geen klachten over de regeling met de overheid. Het deel dat we nu gaan aflossen kan tegen 100 tot 113 procent worden afgelost, afhankelijk van de koers van het aandeel Aegon. De rest moet tegen 150 procent.”

De verwachting is dat er meer verzekeraars te koop komen te staan. Gaat Aegon overnames doen?

„Op dit moment zijn we daar niet mee bezig. We hebben nu overal gezonde activiteiten. Onze groei de komende tijd zal vooral van binnenuit komen.”

U keert nu geen dividend uit omdat de kasstroom te veel onder druk staat. Verwacht u dat die de komende maanden zullen verbeteren?

„Dat is lastig te zeggen. De kasstroom blijft nu achter omdat we hebben moeten afschrijven op bedrijfsobligaties. De verwachting is dat de afschrijvingen daarop de komende tijd nog hoog zullen blijven, hoger dan voor de crisis. Daarom is het moeilijk aan te geven of de kasstroom zal verbeteren. Voor de definitieve beslissing over het dividend is ook de kapitaalspositie van belang.”

    • Egbert Kalse