nrc.nl/binnenland

Navigatiesystemen geven niet altijd eenduidige boodschappen af. Een groot onderzoek moet uitwijzen, hoe apparatuur aan boord de rijveiligheid beïnvloedt.