Klimaatplan Australië sneuvelt

De Australische Senaat heeft vandaag het ambitieuze klimaatplan van de regering, dat een drastische beperking van de uitstoot van kooldioxide behelst, afgewezen. Daarmee zijn vervroegde verkiezingen dichterbij gekomen en blijft het betrokken bedrijfsleven financieel langer in onzekerheid.

In het klimaatplan van premier Kevin Rudd en zijn minister Wong van Klimaatverandering brengt Australië de uitstoot van C02 in 2020 met 5 procent terugten opzichte van 2000. De regering is zelfs bereid tot een reductie met vijftien procent als op de klimaatconferentie eind dit jaar in Kopenhagen een substantieel klimaatakkoord wordt bereikt.

De Senaat, die door de oppositie wordt gedomineerd, blokkeerde gisteren het plan. De oppositie, bestaande uit conservatieve, onafhankelijke en ‘groene’ senatoren, wil dat het plan wordt aangepast en eist meer compensatie voor kolenindustrie, elektriciteitscentrales en exporterende bedrijven.

Minister Wong noemde de voorstellen van de oppositie eerder al „boodschappenlijstje van platitudes”.

De reductie moet volgens het Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low Pollution Future worden bereikt via emissiehandel. Bedrijven die schoon produceren kunnen emissierechten verkopen aan grote vervuilers. De landbouw zou van het voorgestelde emissiehandel uitgezonderd moeten worden.

De regering van premier Rudd wil het plan voor de klimaattop in Kopenhagen opnieuw aan de Senaat voorleggen. Als de Senaat de wetgeving voor de tweede keer verwerpt kan Rudd vervroegde verkiezingen uitschrijven. Electoraal zou dat Rudd goed uitkomen. In de verkiezingspolls staat hij op kop en de bevolking staat positief tegenover de klimaatplannen. (Reuters, AP)