Hè hè, ING maakt weer eens winst

Ondanks afboekingen op de hypotheekportefeuille maakt ING weer een kleine winst.

De bank denkt zelfs al aan terugbetalen van staatssteun.

Voor het eerst sinds juni 2008 maakt de ING Groep weer winst. Tegelijkertijd is er, pas twee jaar na het uitbreken van de kredietcrisis, een heus verlies geboekt op één van de risicovolle hypotheekbeleggingen van ING.

Het is een kasverlies van 700.000 euro op de zogenoemde Alt-A-portefeuille (één categorie beter dan de beruchte subprime-hypotheken). En ING verwacht dat er nog meer verliezen komen op deze portefeuille, die een omvang van 28 miljard euro heeft.

De Alt-A-portefeuille is één van de hoofdpijndossiers van ING. Via de internetspaarbank ING Direct is voor een kleine 30 miljard belegd in deze Amerikaanse hypotheekobligaties. Toen de kredietcrisis losbarstte, kwam de marktwaarde van deze belegging – die oorspronkelijk ruim 590.000 individuele hypotheken herbergde – zwaar onder druk te staan.

Uiteindelijk nam minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) het grootste deel van het risico van de portefeuille over. Inmiddels is bijna 21 procent van de Amerikaanse hypotheekbezitters niet meer in staat de aflossingen te betalen. Op basis van de boekhoudregels moest ING daarom opnieuw een forse afschrijving inboeken op deze beleggingen, van 323 miljoen euro. Daar staat tegenover dat een deel van de hypotheekportefeuille vervroegd wordt afgelost. Deze zogenoemde pre-payments stegen tot 1,4 miljard euro. Daar pakt Bos dus 80 procent van, en ING de resterende 20 procent.

Hoewel de hypotheken nog problematisch blijven, maakt de ING Groep als geheel weer winst. Die winst had veel hoger kunnen zijn als ING wat minder voorzichtig was geweest. Het heeft alle beleggingen afgedekt, om te voorkomen dat de bank onder druk komt te staan.

Desalniettemin voelt ING zich nu sterk genoeg om over het terugbetalen van de staatsteun aan Bos na te denken. Bestuursvoorzitter Hommen zei gisteren dat ING daartoe aanvullende „strategische opties” onderzoekt. ING heeft 10 miljard van Bos geleend, met de afspraak dat dit uiterlijk in november 2011 wordt terugbetaald. Als ING echter vóór november 2011 wil aflossen, betaalt de bank een boete van 50 procent: 5 miljard euro.

Het leidt tot de bizarre situatie dat ING nu al wil terugbetalen – en Bos van het risico op nieuwe tegenvallers bij de bank kan verlossen – maar dat dit door de boeteclausule te duur is voor de bank. Het lijkt er dan ook op dat ING met de mededeling dat het „klaar is om af te lossen” de druk op Bos wil opvoeren om de voorwaarden van de lening aan te passen.

Hommen zei niet dat hij hierover met Financiën besprekingen voert, maar liet wel doorschemeren betere voorwaarden te willen bedingen voor de aflossing van de lening. „Wij sloten als eerste een deal met de staat, anderen na ons hebben betere voorwaarden”, aldus Hommen.

Vooralsnog profiteert de Nederlandse schatkist nog niet van het eerste winstgevende kwartaal van dit jaar. Zolang ING geen dividend uitkeert, hoeft het concern niet de afgesproken 8,5 procent rente te betalen over de staatslening van 10 miljard euro.

ING heeft besloten om geen interim-dividend uit te keren. Hommen: „Maar dat betekent niet dat we over het hele jaar geen dividend zullen betalen.”