Geef je 'zelf' aandacht

Volgens sommige oosterse zienswijzen is het zelf een illusie. En dat kan best zijn. Maar weet je, het is wel een heel prettige illusie. Het idee dat je bestaat, dat je je eigen persoon bent, met bepaalde karaktereigenschappen en normen en waarden. Dat dat is wie je bent, waar je voor staat. Natuurlijk stel je nauwelijks iets voor in het grote geheel van het universum, maar het voelt heel prettig als je even doet alsof je wél belangrijk bent. Daarom vullen mensen ook zo graag vragenlijstjes over zichzelf in. Dat doen we natuurlijk vooral omdat we geen enkele zelfkennis hebben, zoals Tim Wilson liet zien in zijn boek Strangers to Ourselves, maar ook omdat het iets lekkers heeft, aandacht voor je eigen psyche. Extra leuk is het om een lijstje te maken van je sterke eigenschappen en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld met de VIA Strengths Test (www.viasurvey.org), dat is een goeie, en ze geven je ook nog tips over wat je met die sterke punten kunt in het dagelijks leven. Dit soort tests zijn vooral aan te raden als je anders alleen maar zit te piekeren over wat je allemaal niet kunt en niet goed doet. Je moet het niet te vaak doen, want dan word je gestoord van al die aandacht voor je eigen persoontje, maar voor een keertje is het best leuk.

Ellen de Bruin

Ellen de Bruin schrijft over psychologie voor NRC Handelsblad en nrc.next.