De emigratie daalt in NL

De emigratie daalt. In de eerste helft van 2009 besloten minder Nederlanders voorgoed naar het buitenland te vertrekken dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd. In de eerste helft van 2008 emigreerden 17.100 autochtone Nederlanders, in dezelfde periode in 2009 waren dat er 12.900. Ook besloten minder niet-westerse allochtonen het land voorgoed te verlaten. Volgens het CBS emigreerden er in 2009 juist wel meer westerse allochtonen, voornamelijk arbeidsmigranten. De immigratie van deze groep nam juist af. Ook immigreerden meer niet-westerse allochtonen naar Nederland. Er kwamen meer asielzoekers uit Irak en Somalië. In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal verhuizingen met ruim 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral gezinnen verhuizen minder. Dit houdt verband met de economische crisis, zegt het CBS. (NRC)