Veel gevangenen hebben stoornis

Meer dan de helft van de gedetineerden in Nederland heeft een psychische stoornis. Dat stellen onderzoekers van de kliniek Pompestichting en ggz-instelling Altrecht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Van de gevangenen in reguliere detentie zijn er 191 willekeurig geselecteerd en ondervraagd door middel van vragenlijsten. Van deze groep had 81,7 procent ooit een psychiatrische stoornis. Bij 56,5 procent was de stoornis nog steeds aanwezig. In ruim de helft van de gevallen gaat het om verslavingsproblemen. Bij 38 procent van de gedetineerden zijn aanwijzingen dat ze tijdens hun jeugd ADHD hebben gehad. Bij 5 tot 6 procent speelde dat nog steeds. De drempels om hulp te vragen en te krijgen in een gevangenis moeten worden verlaagd, vinden de onderzoekers. (NRC)