Planbureau iets minder pessimistisch

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn licht verbeterd. Dat blijkt uit vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Volgend jaar tekent zich een voorzichtig herstel van de economie af.

Gemiddeld komt de groei in 2010 uit op 0 procent. Enkele maanden geleden ging het CPB nog uit van een economische krimp over heel 2010 van 0,5 procent. Dat zou betekenen dat Nederland sneller uit de recessie komt dan werd verwacht. Voor dit jaar rekent het CPB onveranderd met een krimp van de economie met 4,75 procent van het bruto binnenlandse product (bbp).

Doordat de economie iets minder verslechtert dan eerder geraamd, valt de verwachte stijging van de werkloosheid ook wat lager uit. Het aantal werklozen komt dit jaar uit op 410.000 (5,25 procent van de beroepsbevolking) en loopt volgend jaar op tot 615.000 werklozen (8 procent van de beroepsbevolking).

De vorige raming van het CPB ging uit van een stijging van de werkloosheid naar 730.000 mensen en wellicht zelfs nog meer.

De cijfers van het CPB dienen als basis voor de besprekingen van het kabinet over de begroting van 2010. Gisteren voerden premier Balkenende (CDA) en de vicepremiers Bos (Financiën, PvdA) en Rouvoet (Jeugd en gezin, ChristenUnie) hierover hun eerste besprekingen. De komende weken gaan de begrotingsbesprekingen door in het kabinet.

Minister Bos (Financiën, PvdA) waarschuwde meteen voor te veel optimisme. „Het blijft ellendig, maar het is iets minder ellendig”, aldus Bos in een reactie op de cijfers. „Ruim 600.000 werklozen betekent nog altijd voor heel veel gezinnen een drama.”

Het overheidstekort komt volgend jaar volgens het CPB uit op 6,3 procent, een half procentpunt minder dan het CPB drie maanden geleden raamde. Dit jaar loopt het tekort al op naar 5,25 procent, een kwart procentpunt lager dan de vorige raming van het CPB.

De staatsschuld stijgt dit jaar naar 59,3 procent van het bbp, onveranderd, en valt volgend jaar 1,1 procentpunt hoger uit dan eerder geraamd: 65,2 procent.

De gemiddelde koopkracht stijgt dit jaar zoals eerder geraamd met 1,75 procent en krimpt volgend jaar licht met 0,25 procent. Dat is iets gunstiger dan het CPB eerder voorspelde.