Het antieke Athene

Redacteur Pieter van Os heeft geen gelijk als hij in zijn stuk over de salariëring van politici van 6 augustus beweert dat in het antieke Athene ”alleen financieel onafhankelijke burgers het passief stemrecht genoten”. De leden van de Raad van Vijfhonderd, te vergelijken met een parlement, kregen een dagvergoeding voor elke zitting die ze bijwoonden. Er waren er wel tweehonderd per jaar. Ook de honderden lekenrechters die dagelijks door loting werden aangewezen, kregen een vergoeding voor gederfde inkomsten. Omstreeks 400 v. Chr. werden zelfs de duizenden die een algemene volksvergadering bijwoonden, schadeloos gesteld. Het prototype van de volksmacht dat Athene is, had dus al ontdekt dat betaling voor politieke functies noodzakelijk is om iedereen in staat te stellen aan de macht deel te hebben.