De Nederlandsche Bank grijpt in bij Robein Leven

Van Lanschot is, zonder dat zelf te willen, ineens ook levensverzekeraar. Achter de overname van Robein Leven gaat een persoonlijk drama schuil: dat van Eric Reintjes.

Nadat de financiële giganten een beroep op (nieuwe) aandeelhouders of de overheid hebben moeten doen, heeft de kredietcrisis een nieuw bekend slachtoffer gemaakt: Robein Leven.

Deze levensverzekeringsmaatschappij uit Den Haag is afgelopen maandag noodgedwongen overgenomen door Van Lanschot Bankiers. Dat gebeurde na tussenkomst van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vond het eigen vermogen van de kleine verzekeraar uit Den Haag in de gevarenzone terechtkomen. Dat bevestigt commissaris Henri Ophof van Robein.

Volgens Ophof is Robein „op zichzelf geen slechtlopend bedrijf”, maar eiste DNB per se op korte termijn extra vermogensbuffers. „Men dreigde met maatregelen, zoals het benoemen van een stille curator.”

Van Lanschot-topman Floris Deckers noemde de nieuwe aanwinst gisteren tijdens de presentatie van zijn halfjaarcijfers tussen neus en lippen door. Hij zat er ook niet op te wachten. Van Lanschot wíl helemaal geen verzekeringen verkopen. De overdracht van de aandelen in Robein Leven was volgens Deckers, „niet strategisch van aard”. Nee, het was „voor de aandeelhouders een noodzakelijke stap”. Zodra dat kan, zal Van Lanschot Robein weer doorverkopen.

Achter de verkoop van Robein gaat een groot persoonlijk drama schuil. De „aandeelhouders” waar Deckers over sprak, is er maar één: Eric Reintjes. De man die Robein in 1981 oprichtte en er tot mei vorig jaar leiding aan gaf. Door een persoonlijke lening die Reintjes bij Van Lanschot was aangegaan, is hij nu zijn bedrijf kwijt. Hij had alle aandelen in Robein Leven als onderpand bij de lening ingebracht. Omdat hij de afgelopen maanden niet langer aan de betalingsverplichtingen kon voldoen, heeft Van Lanschot die aandelen nu overgenomen.

Robein was lange tijd een kleine, maar succesvolle levensverzekeraar. Het bedrijf uit Den Haag zag de omzet de afgelopen jaren groeien tot een kleine 160 miljoen euro en een redelijk stabiele winst van ruim 3 miljoen. Twee jaar geleden was verzekeringsconcern Delta Lloyd in Robein geïnteresseerd. Het bracht een bod uit dat Reintjes (61) multimiljonair had kunnen maken: 76 miljoen euro. Maar de twee partijen kregen ruzie toen Delta Lloyd garanties bedong rond het woekerpolissendossier. Ook Robein had omstreden beleggingsverzekeringen aangeboden en Delta Lloyd vreesde dat er hoge claims zouden volgen. Na een door Reintjes verloren kort geding, waarin hij 5 miljoen schadevergoeding eiste, zag Delta Lloyd definitief af van de overname.

En toen kwam 2008, een rampjaar. Forse afboekingen op de eigen beleggingsportefeuilles leidden tot een verlies van 18 miljoen euro. Het eigen vermogen stortte in. Door een bijstorting van 5 miljoen euro door Reintjes en een lening van 10 miljoen bij een andere bank dan Van Lanschot, wist Robein het vermogen naar een acceptabel 23,5 miljoen euro te tillen. Maar DNB vond dat nog niet voldoende en eiste volgens commissaris Ophof een solvabiliteit van ruim 30 miljoen euro. DNB wil niet op de kwestie ingaan.

Reintjes was niet in staat om opnieuw bij te springen. Hij bleef al in gebreke bij zijn persoonlijke lening bij Van Lanschot. Omdat hij er niet voor voelde dat DNB de regie zou overnemen, ging hij hierop met Van Lanschot in onderhandeling. Dat leidde maandag tot de overdracht van zijn bedrijf. En tot een storting van extra kapitaal door Van Lanschot, waarmee de solvabiliteit van Robein op het door DNB gewenste niveau ligt.

Voor Reintjes, die zelf niet bereikbaar was voor een reactie, is de plotselinge verkoop tragisch en triest, zegt commissaris Ophof. „Omdat hij ook is teruggetreden als commissaris heeft hij nu niets meer met zijn bedrijf te maken. Maar dit is een betere uitkomst dan dat DNB een andere opkoper had aangewezen.”