CPB: economie minder slecht

Het gaat minder slecht met de Nederlandse economie dan gedacht. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) die het kabinet gebruikt voor de opstelling van de begroting voor komend jaar. Werd in juni nog gerekend op 730.000 werklozen in 2010, het CPB gaat nu uit van 615.000. Ook het begrotingstekort is lager ingeschat. In juni hield het CPB het voor dit jaar op 4,1 procent van het bruto binnenlands product, nu is dat 4 procent. De voorspellingen zijn nog altijd wel veel somberder dan toen het kabinet dit voorjaar een pakket crisismaatregelen nam. De economische krimp is dit jaar met 4,75 procent onverminderd groot. Voor 2010 is niet langer sprake van een krimp van een half procent, maar van een nulgroei. (ANP)