Britse fiscus in actie tegen zwartspaarders in Liechtenstein

Londen. De Britse belastingautoriteiten zetten een offensief in tegen de naar schatting vijfduizend Britten die een geheime rekening in Liechtenstein hebben, nadat ze een akkoord hadden bereikt met het Alpenstaatje over de uitwisseling van bancaire informatie. Britse belastingontduikers krijgen in eerste instantie de mogelijkheid hun achterstallige belastingen over de afgelopen tien jaar te betalen plus rente en een boete van maximaal 10 procent, wanneer ze zelf inzage geven in hun tegoeden in Liechtenstein. Over niet betaalde belastingen van meer dan tien jaar geleden valt de fiscus hen dan niet meer lastig. Werken de rekeninghouders niet mee, dan riskeren ze al hun geld in Liechtenstein kwijt te raken.