Britse bonus ongemoeid gelaten

Bankiers in de Londense City zullen ook in de toekomst betrekkelijk ongestoord hoge bonussen kunnen blijven opstrijken. Dit blijkt uit nieuwe richtlijnen, die vandaag zouden worden gepubliceerd door de FSA, de toezichthouder op de Britse financiële markten.

Daarmee komt de FSA terug op een eerder voornemen banken te verplichten tweederde van de bonus pas na enkele jaren uit te betalen, wanneer beter is te bepalen of de geleverde prestaties van een bankier zijn werkgever voordeel hebben opgeleverd. Sinds de financiële crisis losbarstte zijn er veel stemmen opgegaan de bonussen te beperken.

Banken hadden de laatste maanden echter druk op de FSA uitgeoefend zulke beperkingen niet op te leggen. Daarmee zouden getalenteerde bankiers en financiële instellingen in de verleiding komen Londen te verlaten en zich in Zwitserland of Dubai te vestigen, betoogden ze.

Wel zullen banken worden verplicht een beloningsbeleid te volgen dat werknemers niet aanzet tot het nemen van onverantwoorde risico’s. Bovendien verlangt de FSA dat banken meer rekening houden met de belangen van aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers.

Als een bank winst maakt blijft het echter volgens de FSA in de eerste plaats aan de bank en de eigenaren van de bank hoe die te verdelen. Hector Sants, topman van de FSA, verwerpt vandaag in een ingezonden stuk in de zakenkrant Financial Times de suggestie dat zijn organisatie ook de morele plicht heeft vorstelijke bonussen tegen te gaan. „Als politici geloven dat dat een probleem is waar wat aan moet worden gedaan, moeten ze dat met de daarvoor geschikte mechanismen doen, zoals via de belastingen”, aldus Sants. Bij banken waar de overheid de grootste aandeelhouder is, kan ze ongestoord beperkingen aan de bonussen opleggen.

Twaalf hoogleraren economie pleitten vanmorgen in een brief in het dagblad The Guardian voor een forse belasting op bonussen van alle bankiers. Volgens hen hebben de banken vorige herfst slechts kunnen overleven dankzij grote overheidsinjecties in het financiële bestel. Het gaat daarom in deze tijden van recessie niet aan bankiers weer vette bonussen te betalen, nu sommige banken weer winst maken.