Veel banken werken naar behoren en helpen de recessie te keren

De Amerikaanse econoom Acemoglu doet in het artikel `Perk ook politieke macht van de bankiers in` (NRC Handelsblad, 5 augustus) geen recht aan regeringen die met gecoördineerde maatregelen een ineenstorting van het mondiale financiële stelsel hebben voorkomen. Hun acties zijn effectief: meer banken functioneren momenteel naar behoren. Ze verschaffen kapitaal aan zakelijke klanten en liquiditeit aan de kapitaalmarkten. Zo helpen ze de wereldwijde recessie te keren.

Wat vergoedingen betreft, deze zijn bij Goldman Sachs gebaseerd op langetermijnprestaties van de onderneming als geheel. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit aandelen die pas na enkele jaren verhandelbaar zijn en bovendien teruggevorderd kunnen worden, zodat belangen van werknemers en aandeelhouders in overeenstemming zijn.

Banken zijn geen politieke speelballen, zoals Acemoglu suggereert, maar een essentieel onderdeel van de wereldeconomie. Om onherstelbare economische schade te voorkomen, trof de Amerikaanse regering vorig jaar steunmaatregelen gericht op het gehele bancaire systeem.

Goldman Sachs is hier slechts een klein onderdeel van. We hadden zelf al actie ondernomen om onze kapitaalpositie te versterken, en bijna 11 miljard dollar opgehaald bij Warren Buffett en via de aandelenmarkten. Wij hebben het Tarp-geld terugbetaald zodra dat was toegestaan, en de bijbehorende warrants afgelost - hetgeen de Amerikaanse belastingbetaler een rendement op jaarbasis opleverde van 23 procent, geld dat de overheid elders nuttig kan inzetten.

Professor Acemoglu hoeft verder geen illusies te koesteren over onze politieke invloed.

Wij moedigen onze mensen aan om publieke functies te bekleden, omdat het bij onze cultuur past iets terug te doen voor de gemeenschap; niet om het openbaar bestuur te kunnen beïnvloeden, want daar hebben we juist minder toegang toe wanneer onze alumni deel uitmaken van de regering.

Toenmalig minister van Financiën en oud-topman van Goldman Sachs Henry Paulson belde vorig jaar september 24 keer met zijn voormalig werkgever. Dat was in dezelfde week dat er 85 miljard dollaraan AIG geleend werd waardoor AIG haar schuld aan Goldman Sachs kon voldoen, zo meldde The New York Times afgelopen weekend. Lees het artikel via nrc.nl/opinie.