Van Lanschot lijdt groter verlies

Van Lanschot Bankiers heeft in het eerste half jaar van 2009 fors verlies geleden, veroorzaakt door een aantal eenmalige tegenvallers. Toch wil Van Lanschot op niet al te lange termijn kijken of er concurrenten overgenomen kunnen worden.

Dat maakte de bank voor vermogende particulieren vanmorgen bekend. Het nettoverlies kwam uit op 46,3 miljoen euro, meer dan de 30,1 miljoen verlies in de tweede helft van 2008. In het eerste half jaar van 2008 boekte de bank nog 60,2 miljoen winst.

Het verlies wordt veroorzaakt door een versnelde afschrijving van IT-kosten van 34,5 miljoen euro en een hogere kredietvoorziening van 50,6 miljoen, bedoeld om verliezen op leningen die niet meer worden afgelost op te vangen. Verder heeft Van Lanschot last van de prijzenslag op de Nederlandse spaarmarkt. De spaarrente bedraagt nu gemiddeld 3 procent.

Deckers wijt deze prijzenslag aan de staatssteun voor de bankensector. Hij verwacht dat de spaarrente dit jaar 1 tot 1,5 procentpunt lager zal worden. Van Lanschot wordt relatief hard geraakt door de prijzenslag, omdat spaargeld voor de bank zeer belangrijk is.

De bank zag haar inkomsten dalen tot 258,9 miljoen euro, 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar hoger dan in het laatste half jaar van 2008.

Van Lanschot heeft ondanks de crisis een sterke kredietportefeuille weten te behouden. Eind juni bedroeg die 17,5 miljard euro aan uitgeleend vermogen, 2 procent meer dan eind 2008. Ongeveer de helft betreft hypotheken.

Van Lanschot maakte tevens bekend dat het gisteren alle aandelen in levensverzekeraar Robein Leven overgenomen heeft, maar Deckers wil Van Lanschot niet uitbouwen tot bank-verzekeraar. Hij wil de aandelen Robein op termijn weer verkopen.