Russisch leger ook inzetbaar buiten grens

President Medvedev heeft gisteren een amendement op de defensiewet ingediend dat hem een juridische basis verschaft om troepen buiten Russische grenzen in te zetten ter verdediging van Ruslands belangen.

Hij deed dit tijdens een bijeenkomst in zijn zomerresidentie in Sotsji met de leiders van de partijen in het Russische parlement, de Doema.

Als de wetswijziging in november door de Doema wordt aangenomen, betekent dit een uitbreiding van de taken van de Russische strijdkrachten. Het voorstel tot wetswijziging komt nadat in de Russische pers werd betwist dat de inval in Georgië van vorig jaar volgens de juiste wettelijke procedures is verlopen.

De wetswijziging stelt Rusland in staat troepen in het buitenland in te zetten om een bevriende staat tegen agressie van buitenaf te beschermen, om Russische burgers en militairen daar te beschermen en om piraterij in internationale wateren te kunnen bestrijden. Aangezien in veel van de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie aanzienlijke Russische minderheden wonen en enkele landen, zoals Oekraïne, Russische militaire bases huisvesten, kunnen Russische troepen ook ter verdediging daarvan worden ingezet.

Mocht een troepeninzet noodzakelijk zijn, dan kan dit alleen gebeuren op grond van een decreet van de Federatieraad, de Russische senaat. In het geval van de oorlog in Georgië gaf die raad zijn toestemming voor het ingrijpen in Zuid-Ossetië pas na de oorlog. De politici kwamen er toen mee weg, omdat de voorzitter van de raad had gezegd dat Rusland geen leger naar Georgië had gestuurd, maar slechts een uitgebreid contingent vredeshandhavers. Volgens Doemalid Sergej Markov zou toen sprake zijn geweest van een improvisatie en is nu een „onvoorwaardelijke regulering” nodig.

Michail Babitsj, defensiespecialist van regeringspartij Verenigd Rusland in de Doema, zegt: „Als we deze wet een jaar geleden hadden gehad, zou Rusland de Georgische aanval op Zuid-Ossetië hebben kunnen voorkomen en zouden we niet hebben hoeven wachten tot ze met de inval begonnen.”

Maar Anatoli Tsyganok, directeur van het Centrum voor Oorlogsprognose, meent dat de wet de spanningen tussen Rusland en ex-Sovjetstaten zal vergroten: „Deze wet zal ertoe leiden dat de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie zich eerder tot de NAVO zullen wenden met het verzoek hen te verdedigen.”