Prijs van suiker schiet omhoog

De prijs van ruwe suiker is sinds 1981 niet zo hoog geweest. Een pond onbewerkte suiker kost nu 22 cent. Dat komt door een tekort aan aanbod, zeggen suikerhandelaren. De laatste jaren wordt in Brazilië suiker niet geëxporteerd maar omgezet in ethanol. Tegelijkertijd is in India de productie in vergelijking met 2008 met 45 procent gedaald. (BBC)