nrc.nl/opklaringen: Hulp

Soedan geeft het publiek geen inzage in de besteding van overheidsgeld. Evenmin als Rwanda en Congo. En dat zijn landen waar Nederland (veel) ontwikkelingsgeld aan geeft. Is dat problematisch?