Het gezin op congres

Het vijfde World Congress of Families dat gisteren in Amsterdam is begonnen, beschouwt zichzelf als „de voornaamste bijeenkomst van pro-family krachten van over de gehele wereld”. Het vindt zichzelf „religieus neutraal”, maar tegenstanders geloven daar niets van. Een handjevol demonstranten verzamelde zich bij de RAI, waar het driedaagse evenement wordt gehouden. Homofoben en seksisten zijn niet welkom, lieten ze op spandoeken weten. Vorige week werd het pand van het organisatiebureau beklad met anti-leuzen als ‘Christenfundi’s rot op’.

Aan de neutraliteit van het World Congress kan worden getwijfeld, al zijn er ook sprekers die niet uit het conservatief-religieuze segment van de samenleving komen. Maar is die al dan niet vermeende neutraliteit zo belangrijk? Sinds wanneer moeten congressen neutraal zijn?

De protesten zeggen meer over het gebrek aan tolerantie bij de tegenstanders van het congres dan van de deelnemers. Een dikke week na de Gay Parade, de jaarlijkse homomanifestatie in Amsterdam die als een wezenlijk en helaas noodzakelijk pleidooi voor verdraagzaamheid en acceptatie kan worden beschouwd, is het pijnlijk dat propagandisten van het klassieke gezin kennelijk het gevoel moet worden gegeven dat zij juist niet welkom zijn.

Dat de Nederlandse minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet (ChristenUnie), gisteren met een videoboodschap het congres opende, vonden sommige politici al bij voorbaat verdacht. Het Tweede Kamerlid Van der Ham (D66) gaf aan zijn primaire taak, het achteraf controleren van de regering, een bijzondere invulling door in schriftelijke vragen van te voren vast aan te geven wat de minister op het congres zou moeten zeggen.

Dat een Nederlandse minister voor gezinszaken spreekt op een congres over gezinszaken, kan moeilijk als abnormaal worden beschouwd. Als lid van de ChristenUnie, een partij met voor liberalen verwerpelijke standpunten over zaken als abortus, was Rouvoet blijkbaar verdacht. Maar de minister gaat wel over zijn eigen tekst, zolang hij daarmee binnen de opvattingen van de regering blijft. En dat was met de boodschap van Rouvoet gisteren het geval.

Hij is dan ook minister in een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie, dat het gezin beschouwt als „een belangrijke bron voor het kweken van betrokkenheid bij de samenleving”, aldus het regeerakkoord uit 2007. „In het gezin worden kinderen opgevoed, wordt geborgenheid geboden en worden essentiële waarden en normen [...] overgedragen aan volgende generaties.” Een van de eerste daden van Rouvoet was het instellen van een jaarlijkse ‘Dag van het Gezin’.

Het staat ieder vrij andere samenlevingsverbanden te prefereren en te belijden. En homofobe uitingen dienen met alle mogelijke legale middelen aan de kaak te worden gesteld. Niettemin: ook de deelnemers aan het World Congress of Families hebben recht op hun mening, ze mogen het gezin heilig verklaren, kunnen niet tot een pro-abortus-standpunt worden verplicht, en horen de vrijheid te hebben van hun opvattingen te kunnen getuigen.