Groot tekort aan leer-werkplekken

Tienduizenden jongeren dreigen gedupeerd te raken omdat er geen stageplaatsen of leer-werkplekken bij bedrijven zijn. Dat zegt directeur Ben Rijgersberg van Colo, de vereniging van zeventien kenniscentra voor het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Hij schat dat zeker 30.000 van de 170.000 mbo-jongeren die een leer-werktraject volgen hun opleiding niet kunnen afmaken.

De vereniging Colo speelt een centrale rol in het plan van aanpak dat het kabinet in mei lanceerde om een verwachte stijging van de jeugdwerkloosheid van 100.000 tot 150.000 te voorkomen.

In het plan streeft het kabinet ernaar 150.000 stage- of leer-werkplaatsen te creëren, zodat jongeren hun opleiding kunnen afronden. Ook moeten er 10.000 leerlingen van het mbo, die door de crisis op dit moment weinig kans op een baan hebben, worden overgehaald om langer op school te blijven.

Colo-directeur Rijgersberg, die de afgelopen weken een rondgang langs veertig bedrijfstakken heeft gemaakt, betwijfelt of deze doelen zullen worden gehaald. Het aantal stage- en leerplekken bij bedrijven is fors gekrompen als gevolg van de recessie. „Er is een vechtmarkt ontstaan om stageplekken”, zegt Rijgersberg, nu ook het aantal aanmeldingen van mbo- en hbo-studenten fors is gestegen.

Het plan van aanpak van het kabinet is volgens Rijgersberg een begin. „Extra maatregelen zijn nodig om alsnog te voorkomen dat de komende maanden niet vele tienduizenden jongeren extra werkloos langs de kant komen te staan.”