DNB: banken nog strenger bij geven leningen

De Nederlandse banken hebben voor het derde achtereenvolgende kwartaal allemaal hun criteria voor het geven van langlopende leningen aan bedrijven verscherpt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het kredietbeleid van het bankwezen die De Nederlandsche Bank op haar website heeft gezet.

Langlopende leningen zijn de gebruikelijke manier om investeringen te financieren. De banken waren het, zo blijkt uit de cijfers, niet eerder zo met elkaar eens dat de criteria voor langlopende leningen verscherpt moeten worden. De Nederlandsche Bank houdt de gegevens bij sinds 2003.

De feitelijke kredietverlening van banken aan bedrijven blijkt nog steeds te groeien, maar in een steeds lager tempo. In januari was de groei van de kredieten ten opzichte van een jaar eerder nog ruim 12 procent, in juni was het 6,6 procent, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank volgt de bancaire kredietverlening van maand tot maand op de voet sinds de kapitaalinjecties van de overheid bij ABN Amro, Fortis, ING en SNS Reaal en de politieke en maatschappelijke kritiek dat de banken het overheidskapitaal niet inzetten voor kredieten.

De centrale bank peilt tevens elk kwartaal in het kader van de rapportage van de Europese Centrale Bank zes grote Nederlandse banken over hun criteria voor kredietverlening aan bedrijven, de verstrekking van woninghypotheken en de vraag van particulieren en bedrijven naar kredieten.

Hand in hand met de teruglopende groei van hun kredietverlening melden de banken in het tweede kwartaal de grootste terugval in de vraag naar bedrijfsleningen sinds medio 2004. De terugval is zichtbaar over de hele linie: bij leningen aan kleine en middelgrote bedrijven, bij leningen aan grote ondernemingen en bij langlopende leningen. Ook bij kortlopende leningen daalt de vraag, maar wat minder sterk.

Ook bij particuliere woninghypotheken is het gros van de banken in het tweede kwartaal strenger geworden. De meeste banken zien ook nog steeds een dalende vraag naar woningfinancieringen en een dalende vraag van huishoudens naar consumptief krediet.

Bij de feitelijk verstrekte woningkredieten daalt het groeitempo eveneens, zij het langzaam. In januari van dit jaar was de groei 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, in juni ging het om een toename met 6,4 procent.