`Bij meer dan helft gedetineerden psychische stoornis`

Rotterdam, 11 aug. - Meer dan de helft van de gedetineerden in Nederland heeft een psychische stoornis. Dat stellen onderzoekers Erik Bulten (kliniek Pompestichting) en Henk Nijman (ggz-instelling Altrecht) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.Voor het onderzoek zijn gedetineerden die in de eerste fase van hun gevangenschap opvallend psychotisch gedrag vertoonden buiten beschouwing gelaten. Van de gevangenen in reguliere detentie, zijn 191 willekeurig geselecteerd en ondervraagd door middel van vragenlijsten. Van deze groep had 81,7 procent ooit een psychiatrische stoornis. Bij 56,5 procent was de stoornis nog steeds aanwezig. In ruim de helft van de gevallen gaat het om verslavingsproblemen.