Politie, justitie, gemeente, jeugdzorg, GGZ en meer

Dit kabinet ligt voor 82 procent op koers tegen 44 procent een jaar geleden. Dat was de boodschap van premier Balkenende in mei op Verantwoordingsdag, de jaarlijkse dag waarop de regering uitlegt wat er terecht is gekomen van beloftes.

Balkenende IV nam zichzelf de maat door 74 van zijn beleidsdoelen en 10 van zijn projecten te waarderen met blokjes in de kleuren groen (op koers), rood (niet op koers) en de systeemkleur grijs (niet meetbaar).

Veiligheidshuizen in de grotere steden. Zo luidt doelstelling 62 van het kabinet. Nog dit jaar wil het kabinet een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen realiseren.

Naar eigen zeggen ligt het kabinet met de Veiligheidshuizen `op koers`.

Momenteel zijn er 34 veiligheidshuizen in Nederland, waarin professionals van allerlei instellingen zoals politie, Openbaar Ministerie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering, de GGZ en de gemeente samenwerken.

Medio december, wanneer ook in onder andere Den Haag, Arnhem, Haarlem, Zutphen en Hilversum veiligheidshuizen zijn geopend, heeft het kabinet-Balkenende IV zijn doelstelling behaald.

De veiligheidshuizen moeten bijdragen aan de vermindering van criminaliteit met een kwart, een van de andere doelen van dit kabinet. Volgens minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) hebben veiligheidshuizen inmiddels ”een duidelijke plek gekregen in de bestrijding van overlast en het verminderen van criminaliteit”.