Niets wijst erop dat hedgefondsen nu minder commissie rekenen

In tegenstelling tot de uitkomsten van een recent onderzoek lijken de tarieven van hedgefondsen niet omlaag te zijn gegaan. De gemiddelde managementvergoeding blijkt al lang rond de 1,5 procent te schommelen, en niet op de 2 procent te liggen waar iedereen altijd van uitging. Sommige zwaargetroffen fondsen hebben wellicht concessies gedaan om klanten vast te houden, maar het totaalbeeld is nauwelijks veranderd. Niettemin is het mogelijk dat de kans nu groter is dat beleggers méér waar voor hun geld krijgen.

Hedgefondscijfers zijn problematisch. Ook al doen ze nog zo hun best, de prestatie-indexen hebben niet alleen te kampen met onvolledigheid, maar ook met problemen als de zogenoemde survivorship bias – de neiging van slecht presterende fondsen om de deuren te sluiten en uit de indexen te verdwijnen.

Dat geldt ook voor de tarieven. Het standaardpakket mag dan ‘twee plus twintig’ zijn – een jaarlijkse managementvergoeding van 2 procent plus 20 procent van de behaalde winst – maar veel fondsen brengen juist meer of minder in rekening.

Uit recent onderzoek van Preqin werd de conclusie getrokken dat, omdat de managementvergoedingen gemiddeld 1,63 procent bleken te bedragen, de vergoedingen omlaag getrokken moesten zijn onder druk van institutionele beleggers en anderen, als gevolg van de slechte prestaties van vorig jaar.

Maar uit gegevens over de langere termijn van PerTrac Financial Solutions blijkt dat de gemiddelde managementvergoeding al minstens tien jaar rond de 1,5 procent schommelt en sinds 2006 iets boven de 1,6 procent ligt. Dat komt overeen met de recente cijfers van Preqin, maar leidt op basis van de geschiedenis tot een andere conclusie, namelijk dat de crisis de tarieven nog niet veel omlaag heeft gedrukt, althans nu nog niet.

De alom genoemde prestatievergoedingen van 20 procent kloppen ook niet echt. Volgens Preqin lagen deze gemiddeld iets boven de 17 procent, terwijl ze volgens PerTrac – die ze 1 procentpunt hoger inschat – de afgelopen twee jaar enigszins zijn gedaald. Hoewel dat zou kunnen duiden op druk van de kant van beleggers, ligt het huidige niveau nog steeds binnen de marge van het afgelopen decennium.

Gemiddelden vertellen uiteraard nooit het hele verhaal. Maar zelfs als de tarieven niet of nauwelijks zijn veranderd, zouden beleggers nog steeds kunnen profiteren van beter fondsenbeheer, grotere transparantie (dankzij systemen die de fondsbeheerders meer geld kosten), evenwichtiger beleggingsvoorwaarden en tarieven die er hetzelfde uitzien, maar een andere structuur hebben gekregen – bijvoorbeeld doordat de prestaties over een langere termijn beoordeeld worden.

Beleggers mogen hopen dat er een paar dingen zijn veranderd, want anders hebben ze – net als veel beleidsmakers – wellicht hun kans gemist.

Richard Beales