Megavarkensstallen

Schaalvergroting in de veehouderij is nodig om te voldoen aan de eisen voor dierenwelzijn en milieu, beweert de vleeslobby (NRC Handelsblad, 30 juli). Wat een gotspe. Dierenwelzijn en milieu zijn juist gebaat bij schaalverkleining. Hoe minder varkens, koeien en kippen per vierkante meter, hoe meer leefruimte voor de dieren, hoe lager de CO2-uitstoot van hun poep, hoe minder milieuvervuiling, hoe minder graan en soja er nodig is als veevoer en hoe meer daarvan dus kan dienen om mensen te voeden.

Kortom: een (veel) kleinere veestapel is goed voor mens, dier en milieu.

Alex van Kalken

Zoetermeer