Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Limburg ruziet over ontslagen schoolbestuur

Gemeentebestuurders uit Noord-Limburg ontsloegen een schoolbestuur. Een broodnodige daad, volgens de wethouders. Of gingen ze hun boekje te buiten?

„Een aanslag op het openbaar onderwijs in Noord-Limburg”, noemt Ritske van der Veen het. De secretaris van VOS/ABB, de landelijke koepel van openbare en algemeen toegankelijke scholen, ziet het ontslag van het Akkoord!-bestuur als sluitstuk van een slepende geschiedenis.

Tot 2003 waren de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarna werden deze op afstand gezet. In Noord-Limburg werd de stichting Akkoord! (nu verantwoordelijk voor negen scholen met ruim tweeduizend leerlingen en 220 leerkrachten) opgericht. Vanaf het begin was volgens Van der Veen sprake van tegenwerking.

In de gemeenten Horst aan de Maas en Maasbree stuitten initiatieven voor de oprichting van openbare scholen volgens Van der Veen op verzet en tegenwerking. In Sevenum werden leegstaande scholen niet aangeboden.

Ramon Testroote, onderwijswethouder van PvdA-huize in Venlo en voorzitter van het toezichthoudende orgaan, zegt dat de onenigheid in het verleden tussen Akkoord! en de gemeenten Horst aan de Maas en Maasbree losstaat van het ontslag. „Wij hebben van meer dan tien medewerkers en oud-medewerkers van Akkoord! klachten binnengekregen over het functioneren van de directie en aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Het bestuur volhardt in een conflicthouding.”

Volgens de wet mogen toezichthouders alleen ingrijpen bij ondeugdelijk onderwijs. Testroote: „Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. De kwaliteit van Akkoord! is nu goed, maar zonder onafhankelijk onderzoek kan ernstige schade ontstaan en de onderwijskwaliteit in gevaar komen.”

Paul Sijbers, voorzitter van het ontslagen bestuur, moet er om lachen. „Alles is te herleiden tot kwaliteit van onderwijs. Maar die loopt hier geen gevaar. Wij zien geen aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek.” Over de inhoud van de klachten over de directie doet ook hij geen mededelingen. Het is de eerste keer sinds de gemeenten niet meer zelf over het openbaar onderwijs gaan, dat ze als toezichthouders zo ingrijpen.

De negen Akkoord!-scholen scoren uitstekend in de rapporten van de onderwijsinspectie. De financiële situatie van de stichting is rooskleurig. Sijbers bespeurt jaloezie bij andere besturen. „Bij ons groeien de leerlingenaantallen. Wij hebben de wind in de rug.”

Vanaf het begin moest Akkoord! zijn plek bevechten, zegt Sijbers. „De bestaande stichtingen hadden hun piketpaaltjes geslagen. Er zijn veel overleggen van de diverse besturen waarvoor we niet zijn uitgenodigd. Voor de gemeenten was het ook wennen. De onderwijsambtenaar in Venlo had de verantwoordelijkheid voor vijf scholen. Die is zijn speeltje kwijtgeraakt.”

Het heengezonden Akkoord!-bestuur vecht het ontslag aan. Binnen een aantal weken moet de voorzieningenrechter zich hierover uitspreken. „Dan zal duidelijk zijn of de wethouders zich te veel bevoegdheden hebben toegeëigend of dat sprake is van een grijs gebied”, zegt Sijbers. In Venlo heeft de raadsfractie van de SP vragen gesteld over „de ware redenen” achter het ontslag.