Kortjakje

Midden in de week ziek worden omdat je ’s zondags naar de kerk geweest bent, is geen kinderversje meer. Om verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan nemen kerken daarom diverse maatregelen. In de rooms-katholieke kerken in Midden-Limburg staan de wijwaterbakjes droog. Bij de doop zal er op worden toegezien dat er schoon water wordt gebruikt. En relikwieën mogen niet meer worden gekust.

Aan protestantse kant is de viering van het avondmaal een potentiële besmettingsbron. Anders dan rooms-katholieken, die zich bij de eucharistie beperken tot het ontvangen van de hostie, drinken protestanten ook wijn uit een beker die men aan elkaar doorgeeft.

In sommige kerken en bij kerkdiensten in ziekenhuizen gebruikte men al jaren kleine, soms plastic bekertjes om de kans op besmetting te beperken. Maar de meeste kerken gaven tot dusver de voorkeur aan de ene beker, die de eenheid van de gemeente tot uitdrukking brengt.

Op haar site geeft de Protestantse Kerk in Nederland richtlijnen om verspreiding van de griep te voorkomen. „Het zal duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het kleinst is als er niet door iedereen gedronken wordt uit dezelfde beker en dat het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt wordt. Een ‘lopende’ viering of een viering in een kring waarbij ieder een stukje brood of matze ontvangt dat vervolgens kan worden gedoopt in de beker wijn biedt daartoe goede mogelijkheden. Het is uitdrukkelijk dan niet de bedoeling dat er uit de beker wordt gedronken.”

De Laurenskerk in Rotterdam gaat nog een stap verder om geknoei met brood en wijn te voorkomen. In het kerkblad wordt gemeld dat met ingang van volgende maand de zilveren bekers, waaruit gemeenschappelijk gedronken wordt, worden vervangen door lage stenen bekers, vervaardigd door pottenbakker Bob Ernsting uit Z.O. Beemster. De matses die momenteel bij de vieringen worden gebruikt, worden vervangen door hosties. ‘Deze zijn steviger van substantie en breken of kruimelen niet.[…]. Zo gebruiken we brood en wijn op een veilige manier in deze wat kwetsbare tijd’, aldus het bericht van de Commissie van Bijstand.

Herman Amelink