Versneld bevallen is beter bij hoge bloeddruk

Bij hoge bloeddruk kan een voldragen zwangerschap het best worden ingeleid Europa, Nederland, Nieuwegein, 15-03-2006. Sint Antoniusziekenhuis Alantnatal, Een joint venture tussen het ziekenhuis en de geboortekliniek voor zorg op maat. Aparte ingang, eenpersoonskamers op de verloskunde afdeling, verloskundigen, aparte balie voor afspraken. Zorg, zorg verzekering, geboorte, zwanger, zwangerschap, buik, onderzoek, echo, baby, moeder en kind. Foto Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

Inleiden en bevallen, en niet afwachten, is het beste advies aan vrouwen met een voldragen zwangerschap en daarbij een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging. Dit concluderen Nederlandse onderzoekers van de HYPITAT-studie, wereldwijd het eerste onderzoek dat door het lot liet bepalen of vrouwen ingeleid zouden worden of dat er afgewacht werd (The Lancet, 4 augustus online). Dat laatste is in Nederland nu in veel ziekenhuizen gebruikelijk.

Ongeveer 1 op de 14 zwangeren heeft een te hoge bloeddruk. Wanneer dan ook nog bloedvaten lek raken en eiwitten naar de weefsels en urine siepelen is er sprake van zwangerschapsvergiftiging. Complicaties als een hersenbloeding of loslaten van de moederkoek kunnen desastreuze gevolgen hebben voor moeder en kind.

In de meeste andere Europese landen worden vrouwen om complicaties bij een hoge bloeddruk voor te zijn, ingeleid: de bevalling wordt kunstmatig opgeroepen. Meestal geven artsen eerst medicijnen om de baarmoedermond te ‘rijpen’ om daarna de vliezen te breken en weeënopwekkend hormoon via een infuus te geven. Inleiden voor hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging wordt in Nederland meestal niet gedaan omdat uit niet-gerandomiseerde studies naar voren leek te komen dat inleiden vaker tot kunstverlossingen met de vacuümpomp of keizersnede leidt.

In Nederland hebben gynaecologen zich verenigd in het verloskundig consortium. Deze landelijke onderzoeksgroep maakt het mogelijk grote studies op te zetten: de onderzoekers vroegen meer dan 1.100 vrouwen om mee te doen. Hiermee stemden 756 zwangeren in. Het lot bepaalde of er ingeleid of afgewacht werd. Na inleiding kreeg 31 procent van de vrouwen complicaties als ernstige zwangerschapsvergiftiging of loslaten van de moederkoek, in de afwachtgroep kreeg 41 procent van de vrouwen deze complicaties. Het risico op complicaties nam met inleiden dus aanzienlijk af. Ook het aantal kunstverlossingen werd geteld. Verrassend genoeg was na inleiden het percentage kunstverlossingen niet hoger. De onderzoekers denken dat doordat de inleidingen gestart werden voordat patiënten ernstiger ziek werden, medisch ingrijpen door een kunstverlossing minder vaak nodig bleek.