Peer review

Als voormalig technisch editor voor het `Netherlands Journal of Geoscience` and subject editor voor `The Journal of the Geological Society` en van `Tectonics`, heb ik veel met het peer review systeem te maken gehad.

In zijn brief over peer review schrijft dr. Vervaet over zijn slechte ervaring met dit systeem en lijkt op basis van deze ervaring peer review af te wijzen. Zijn ervaringen zijn echter beperkt tot peer review van zijn eigen artikelen. Dat is een veel te kleine populatie om statistisch verantwoorde uitspraken over het peer review systeem te doen. In vele jaren werken met peer reviews ben ik slechts een enkele keer iets vergelijkbaars tegengekomen. Dit bleef een grote uitzondering. In een geval bleek het artikel in kwestie een ernstige vorm van plagiaat te zijn, wat er door de reviewers haarfijn werd uitgehaald, maar door de auteur werd bestreden. Deze auteur vroeg vervolgens nieuwe reviews aan. Dit is gebeurd, echter met hetzelfde resultaat. Dr. Vervaet zou ook additionele reviews hebben kunnen aanvragen.

Reacties op de inhoud van deze bijlage gaarne binnen veertien dagen naar redactie Wetenschap NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. E-mail wetenschap@nrc.nl

De brieven dienen de lengte van 400 woorden niet te overschrijden.