Maarten `t Hart

Is het gepermitteerd om op te merken dat een lichte wrevel mij bekroop toen ik Maarten `t Hart las in NRC Weekblad van 1 augustus?

Het is genoegzaam bekend dat `t Hart een hekel heeft aan Hem, sterker het bestaan wordt zelfs door hem, al jarenlang, heftig ontkend. In het verhaal over het bestrijden van de bekende aardappelziekte Phytophtora, werd de naam God, plus equivalenten, maar liefst zestien maal gebezigd. Ook zijn bijbelvaste vader ontbreekt vrijwel nooit. Kennelijk wordt `t Hart voortdurend door dit tweetal geïnspireerd, met als gevolg obsessief schrijfgedrag.