Lager pensioen dreigt voor personeel Océ

Het pensioenfonds van printerfabrikant Océ kan volgend jaar de pensioenen verlagen als dat nodig is om uit de financiële problemen te komen. De Nederlandsche Bank heeft daar toestemming voor gegeven.

Dat blijkt uit gegevens die het pensioenfonds van Océ gisteren op zijn website heeft gezet. Het fonds is voor zover bekend het eerste pensioenfonds van een grote onderneming waarbij De Nederlandsche Bank akkoord is met een mogelijke verlaging van pensioenen. Ook het pensioenfonds van voedingsbedrijf Nutreco overweegt een verlaging, maar heeft hiervoor nog geen groen licht van de centrale bank gemeld.

Pensioenfondsen, zoals die van Océ en Nutreco, die door de koersverliezen van vorig jaar en de stijgende pensioenverplichtingen een tekort hebben, moeten een zogeheten herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dat plan moeten zij aangeven hoe zij door bevriezing van pensioenen, hogere premies en eventueel verlaging van de pensioenrechten binnen vijf jaar uit de problemen denken te komen. Ongeveer twintig, kleinere pensioenfondsen hebben een verlaging van de pensioenen opgenomen in hun maatregelen, zei De Nederlandsche Bank eerder.

Het Pensioenfonds Océ had eind 2008 beleggingen ter waarde van 603 miljoen euro en regelt de pensioenen voor ruim 3.800 actieve werknemers en bijna 4.500 voormalige medewerkers en gepensioneerden. De verhouding tussen de beleggingen en de pensioenverplichtingen, de zogeheten dekkingsgraad, was eind vorig jaar ruim 79 procent, terwijl 105 procent het wettelijke minimum is. Inmiddels is de dekkingsgraad door het herstel op de beurzen en de stijgende rente per eind juli opgelopen tot ruim 85 procent, zo meldt het fonds op zijn website.

Het Océ-fonds verhoogt dit jaar de pensioenpremie tot het eerder afgesproken maximale niveau en bevriest de pensioenrechten. Op 30 juni volgend jaar beoordeelt het fonds aan de hand van de dekkingsgraad of het herstel volgens de het ingediende plan verloopt. Als dat zo is, stort Océ een extra bedrag van 7,5 miljoen euro in het pensioenfonds, maar moeten de (ex-)werknemers en gepensioneerden ook een veer laten.