Bussemaker belemmerd door coalitie-afspraken?

Staatssecretaris Bussemaker (PvdA) stelt dat zij de abortuspraktijk niet verandert (Opiniepagina, 6 augustus). Huisartsen mochten immers nooit de abortuspil voorschrijven en Women on Waves moet haar mobiele kliniek meenemen. Dan is er niets aan de hand, zo stelt zij de lezer gerust.

Theoretisch kan Bussemaker de overtijdbehandeling (een vroege abortus, voordat een vrouw zestien dagen overtijd is, d.w.z. haar menstruatie blijft uit, red.) normaliseren nu dat juridisch nog mogelijk is. De overtijdbehandeling is wettelijk nog niet veranderd en valt nog niet onder de abortuswet en het Wetboek van strafrecht. Weliswaar is er het voornemen van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) dit per ministerieel besluit te wijzigen, maar hier bestaat veel commentaar op. De staatssecretaris zou zich bij dit commentaar kunnen aansluiten, maar vermoedelijk wordt zij hierin door coalitie-afspraken belemmerd.

Waarom mag de huisarts geen abortuspil voor de overtijdbehandeling voorschrijven enkele dagen na het uitblijven van de menstruatie bij een positieve zwangerschapstest?

In veel landen gebeurt dit op grote schaal onder de term menstrual regulation of `menstruatie-regulatie`. Het gaat er toch om dat vrouwen die zo kort overtijd zijn, gewoon weer menstrueren zonder verder zwanger te hoeven zijn? Hetzelfde paternalisme c.q. maternalisme van de staatssecretaris betreft Women on Waves inzake het uitdelen van de overtijdbehandelingspil aan boord. Los van juridische aspecten - deze behandeling valt niet onder de abortuswet - vindt het bloedverlies aan wal plaats. Een grote mobiele kliniek op een boot is noch medisch, noch juridisch noodzakelijk. Waarom houdt Bussemaker hier toch aan vast?