Voorlichting verplicht voor Duits kind

Duitse ouders mogen hun schoolplichtige kinderen niet laten spijbelen als er seksuele voorlichting wordt gegeven, ook niet op religieuze gronden. Dat heeft het Bundesverfassungsgericht, het Duitse constitutionele Hof in Karslruhe, beslist, meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

In Duitsland werd lang uitgekeken naar de uitspraak, omdat die zowel rekening moest houden met de wettelijke schoolplicht als met de vrijheid van godsdienst. Het Hof sprak zich uit op verzoek van een protestants echtpaar, dat hun twee kinderen weghield van school bij seksuele voorlichting en bij carnaval, een katholiek feest. De rechters bepaalden dat in het kader van de schoolplicht van aanhangers van een religieuze minderheid in redelijkheid verwacht mag worden dat ze ook geconfronteerd worden met tradities en gewoonten van de meerderheid.

Het echtpaar was tot een boete van 80 euro veroordeeld, omdat het hun kinderen bewust weghield bij een door de school georganiseerd theaterproject dat kinderen alert moest maken op seksueel misbruik. Ook die boete mag worden opgelegd, oordeelde het constitutionele hof, omdat de ouders een overtreding begingen tegen hun opvoedkundige plichten. Bovendien werden de rechten van de ouders op godsdienstvrijheid niet geschonden door de school, oordeelden de rechters. Volgens hen bestaat er geen spanningsveld tussen de schoolplicht en het recht van ouders er thuis een andere mening op na te houden.

Het Bundesverfassungsgericht voegde er wel aan toe dat in bijzondere gevallen een uitzondering kan worden toegestaan, zonder evenwel te verduidelijken wat een bijzonder geval is. Het Hof had eerder al, in 2003 en 2006, bezwaren tegen de schoolplicht als ongrondwettelijk afgewezen.