Verticaal consumeren

Het was een bloedstollend gevecht dat zich de afgelopen tijd heeft voltrokken in de binnenstad van Amsterdam. En het was in alle opzichten een oer-Nederlands gevecht, op één significant detail na: de juiste partij heeft gewonnen.

Het begon, zoals alles tegenwoordig begint in Nederland, met een beperkende maatregel. Het gemeentebestuur van Amsterdam vreesde voor overlast op de terrassen en voerde een staverbod in. Alleen mensen die een stoeltje hadden weten te veroveren mochten een biertje drinken. Staand een biertje drinken werd verboden. Het staverbod was in al zijn absurditeit van een poëtische schoonheid. Tientallen proefprocessen trokken aan mijn geestesoog voorbij. Zou het zijn toegestaan om een biertje te drinken op één been? En hurken, dat is toch eerder een vorm van zitten dan van staan? En verbiedt het staverbod ook liggend drinken? In plaats van proefprocessen kwam er een actiegroep, die haar vindingrijkheid al gelijk toonde in de keuze van haar naam: Ai!Amsterdam, een dodelijke herspelling van de officiële leuze van de stad. Er circuleerden geruchten over staverbodklikkers die in geblindeerde auto’s langs de terrassen reden om tweevoeters te fotograferen die in verticale toestand een alcoholische consumptie aan het nuttigen waren. Uiteindelijk leidde het burgeroffensief van Ai!Amsterdam tot een overwinning. Burgemeester Cohen moest deze week zijn nederlaag erkennen. Maar ook dat gebeurde op een oer-Hollandse manier. Het verbod werd niet ingetrokken, maar er werd besloten de overtreders van het staverbod te gedogen.

Als het gemeentebestuur van Amsterdam nog wat leuke creatieve beperkende maatregelen wil invoeren ter compensatie van het verloren staverbod, heb ik drie tips, ontleend aan de praktijk in Italië. 1. In sommige straten in het centrum is het verboden uit een glas te drinken en zijn alleen plastic bekers toegestaan. 2. Het is verboden om na acht uur te schaken in het openbaar, omdat schaken beschouwd wordt als een gokspel. 3. Mijn favoriet is de Italiaanse variant op de agecoin. Wie sigaretten trekt uit een automaat moet zijn kaart met zijn sofi-nummer in de machine stoppen om de leeftijd te controleren, maar deze verplichting vervalt na negen uur ’s avonds omdat dan alle minderjarigen naar bed zijn.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer