PVV stelt een legitieme vraag

De PVV wil een kosten-batenanalysen van allochtonen. De reacties op die vraag zijn wat zuur (nrc.next, 30 juli). Nederland trok allochtone werknemers aan om de vraag naar arbeidskracht op te vangen in een maatschappij met steeds meer bejaarden, die bovendien op steeds latere leeftijd doodgaan. Dat beleid heeft geen enkele zin als allochtonen meer belastinggeld kosten dan ze opbrengen. Dat standpunt is een logische consequentie van actueel Nederlands beleid. De vraag van de PVV is dus volstrekt legitiem. De hele maatschappij redeneert helaas uitsluitend in de sfeer van kosten en baten, de PVV is daarin niet anders dan de anderen. Het is een vraag naar evaluatie van eerder genomen beleidsbeslissingen.

In de ingezonden brieven over de vraag worden door de inzenders conclusies verondersteld die ik van de PVV tot op heden niet gehoord heb.

Het ligt voor de hand om het beleid aan te passen op grond van de uitkomsten van het onderzoek, dat is immers het doel van alle evaluaties.