Pensioenakkoord is mogelijk

De vakcentrale FNV ziet zeker vier punten van overeenstemming voor een akkoord met werkgevers over de toekomst van de Nederlandse pensioenen. „Wij zijn het op veel punten eens”, zegt FNV-onderhandelaar Peter Gortzak.

Volgende maand gaan de werkgevers en vakbonden daarover praten binnen hun eigen overlegforum, de Stichting van de Arbeid. Gortzak hoopt dat er uiterlijk begin januari 2010 een akkoord ligt waarover de achterbannen kunnen praten. Het akkoord moet een centrale rol spelen in de herijking van het pensioenstelsel, die minister Donner (Sociale Zaken, CDA) voor medio 2010 op het agenda heeft gezet.

Deze week zette pensioenonderhandelaar Gerard Verheij van VNO-NCW de onderhandelingen op scherp door te pleiten voor kostenverlagingen en versoberingen. Volgens Verheij zijn grote multinationale ondernemingen zo geschrokken van de kostenstijging van de pensioenen, dat zij zinnen op veranderingen die bijvoorbeeld beleggingsrisico’s bij individuele werknemers leggen.

De werkgevers en de vakbonden, die samen de pensioenfondsen besturen, hebben de afgelopen maanden drastische maatregelen moeten nemen om de onttakelde financiële positie van de pensioenfondsen te verbeteren. Werkgevers, die tweederde van de pensioenpremies voor hun rekening nemen, moeten zeker 5,5 miljard à 6 miljard euro extra betalen in de vorm van hogere premies en extra stortingen, zo bleek uit onderzoek van deze krant.

Gortzak herkent bij onderhandelaar Verheij de gebruikelijke werkgeversretoriek, maar ziet inhoudelijk zeker vier aanknopingspunten. Gortzak kan zich vinden in het idee van Verheij dat aan de pensioenpremies een maximum moet zitten. „Ik noem het geen maximum, maar een natuurlijke grens.” Gortzak vindt net als de werkgevers dat de risico’s van de pensioenregelingen anders beoordeeld moeten worden. Dat betekent dat pensioenfondsen geen extra verhogingen van hun buffers hoeven aan te leggen. Dat zet een rem op de pensioenkosten.

Peter Gortzak: pagina 13