nrc.nl/geld

Duivenmelkers stappen naar de rechter omdat het verzorgen van duiven volgens de fiscus niet als sport geldt en dus geen recht geeft op belastingvoordeel.