Mondkapje helpt alleen als de zieke het gebruikt

Handen wassen en mondkapjes helpen tegen de verspreiding van griep. Tenminste, als de besmette persoon dat doet, en wel binnen 36 uur na de eerste nies. Amerikaanse onderzoekers hebben deze hygiënemaatregelen onderzocht in huishoudens in Hongkong en hun resultaten gepubliceerd in het augustusnummer van Annals of Internal Medicine. Juist bij een pandemie is thuisisolatie van patiënten het hoogst haalbare, wat huisgenoten een kwetsbare groep maakt.

De onderzoekers verdeelden 407 mensen met vroege symptomen van het influenzavirus en hun 794 gezonde huisgenoten in een controlegroep die alleen voorlichting kreeg, een groep die alleen ‘handhygiëne’ moest toepassen en een groep die zowel aan handhygiëne als een mondkapje deed. Wat bleek? Voor gezonde huisgenoten had het weinig zin om zich te beschermen, want ze werden er nauwelijks minder door besmet. Grieppatiënten zelf konden nog wel wat doen: wanneer zij zo snel mogelijk handhygiëne of handhygiëne en een mondkapje toepasten, staken zij ongeveer de helft minder huisgenoten aan. Sowieso is de zogenaamde secondary attack ratio van het influenzavirus relatief laag: zo’n 10 procent van de mensen die in contact komt met een patiënt raakt besmet. (NRC)