Hells Angels eisen schadevergoeding om vervolging

Rotterdam, 7 aug. - De Hells Angels eisen 2,2 miljoen schadevergoeding van de Staat. Het OM heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd de Hells Angels aan te pakken. Geen van de vervolgde Hells Angels werd veroordeeld. Zij vorderen nu vergoeding van de schade die zij door hun vervolging hebben geleden. Pagina 3