Hells Angels eisen 2,2 miljoen compensatie van staat

De Hells Angels eisen 2,2 miljoen schadevergoeding van de Nederlandse Staat. In totaal vroegen 36 leden van de motorclub om vergoeding. Gisteren behandelde de rechtbank in Amsterdam twaalf zaken.

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om de Hells Angels aan te pakken. Een aantal leden van de club werd ervan beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie. Geen van de Hells Angels werd veroordeeld, omdat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard wegens het schenden van geheimhoudingsregels.

De betrokken Hells Angels vorderen nu vergoeding van de schade die zij door hun vervolging hebben geleden. Zo eist advocaat Frits Huizinga namens zijn cliënt vergoeding van de omzet die deze misliep. „Mijn cliënt heeft een goedlopende tatoeageshop in Leiden. In de drie maanden dat hij vastzat, was zijn winkel gesloten en had hij geen omzet. En het heeft hem een half jaar gekost om de omzet weer op het oude niveau te krijgen.”

Advocaat Bram Moskowicz eist voor zijn cliënt Harrie S. bijna 800.000 euro, vijf bruto jaarsalarissen. Doordat S. door de media met criminele activiteiten in verband is gebracht, zou hij geen kansen meer hebben op de arbeidsmarkt.

De strafwet biedt de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding wanneer bij een strafzaak geen straf is opgelegd. De rechter hanteert daarbij een standaardbedrag van 70 euro per dag dat een ex-verdachte heeft vastgezeten. Naast die standaardvergoeding voor onrechtmatige detentie kan ook andere schadevergoeding worden toegekend. Dat gaat op basis van redelijkheid en billijkheid.

Het OM heeft tegen 24 van de 36 verzoeken bezwaar aangetekend. In de overige 12 gevallen zag het daarvan af omdat het ging om standaardvergoedingen voor in totaal 25.000 euro.

Marieke van der Molen, woordvoerder van het landelijk parket: „Iemand die onschuldig heeft vastgezeten, heeft recht op een schadevergoeding. Daar staat het OM voor. Maar in de strafzaak tegen de Hells Angels zijn we helemaal niet aan de schuldvraag toegekomen.” Het OM vindt dat de Hells Angels goed zijn weggekomen. Van der Molen: „Bij een aantal van hen zijn wapens, munitie en drugs aangetroffen. Daarvoor hebben ze geen straf gekregen, laat staan dat ze daar een schadevergoeding voor moeten krijgen”.

Het OM zet alles op alles om toewijzing van de vorderingen tegen te gaan. Van der Molen: „De wet zegt dat alleen schadevergoeding kan worden gevorderd als geen straf of maatregel is opgelegd. Wij gaan de rechter nu vragen om de bij de Hells Angels in beslag genomen wapens, drugs en munitie aan het verkeer te onttrekken.”

Wordt dat toegewezen, dan geldt dat als een maatregel en kan door degene aan wie die maatregel is opgelegd geen schadevergoeding worden gevraagd.

In 2008 verzochten volgens gegevens van het CBS 9.056 ex-verdachten om schadevergoeding. Dat kostte de staat in totaal 20,6 miljoen euro. Gemiddeld werd aan een ex-verdachte 2.516 euro uitgekeerd.

Grote bedragen, zoals nu gevorderd in de Hells Angels-zaak, werden in het verleden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Zo kreeg Kees B., de man die onterecht vastzat voor de Schiedamse parkmoord, van de Staat een schadevergoeding van 600.835 euro. Ook Herman Du B. en Wilco V., ex-verdachten in de Puttense moordzaak, kregen in 2002 hoge vergoedingen, rond de 900.000 euro. In deze zaken hadden de ex-verdachten jarenlang vastgezeten en was vast komen te staan dat ze onschuldig waren.

Eind augustus doet de rechtbank uitspraak.