Giovanni Pico della Mirandola

David Rijser schreef over Giovanni Pico della Mirandola (Boeken, 17.07.2009) hoezeer het mensbeeld van Shakespeares Hamlet verschilde van dat van Pico. Shakespeare was niet de enige en zeker niet de eerste die op deze tegenstelling wijst. In zijn onlangs verschenen boek over De Lof der Zotheid van Erasmus maakt de historicus/neerlandicus Klaas Potjewijd (Zo ontstond de Lof der Zotheid van Erasmus van Rotterdam. Een wordingsgeschiedenis, uitgegeven door Parthenon, Almere, 125 blz. € 17,50) niet alleen aannemelijk hoe de Lof ontstond, ook toont hij aan dat het boek weergeeft hoe Erasmus’ visie op de mens en de wereld lijnrecht tegenover die van Pico staat. Mogelijk is de Lof der Zotheid zelfs ontstaan om Pico’s opvattingen te weerleggen. Een knappe analyse van de schrijver omdat Erasmus zelf Pico’s naam nergens noemt.

G.J. van Nie, BAAK.