Delta Lloyd schudt juk Britse moeder van zich af

De gisteren aangekondigde beursgang van Delta Lloyd is meer dan een strategische stap. Die biedt uitweg in een slepend conflict tussen moeder en dochter.

Onder druk wordt alles vloeibaar.

Al jaren worstelt bestuursvoorzitter Niek Hoek van verzekeraar Delta Lloyd met de relatie tot zijn grootaandeelhouder, het Londense verzekeringsconcern Aviva. De Britse bazen trachtten steeds meer vat op hun dochter in Amsterdam te krijgen, terwijl Hoek vocht voor behoud of vergroting van zijn zelfstandigheid. Maar een Alleingang was onbespreekbaar. Tegen een aandeelhouder die 100 procent van alle gewone aandelen bezit en 92 procent van de zeggenschap, was het lastig opboksen.

Gisteren kwamen Aviva en Delta Lloyd tot een historisch besluit: 36 jaar na de overname brengen de Britten hun Nederlandse dochter naar de beurs in Amsterdam. In eerste instantie wordt een kwart tot 30 procent van de aandelen aangeboden, later volgt mogelijk meer.

Eerder dit jaar, bij de presentatie van de resultaten over 2008, zei topman Hoek het onomwonden: „Ik heb voor verzekeraars nooit geloofd in het Angelsaksische model waarbij de aandeelhouder zo weinig mogelijk eigen vermogen inzet om het rendement op te voeren.” Hij doelde op de pogingen van Aviva om het vermogen van haar Amsterdamse dochter af te romen. „Aviva vond ons wildly overcapitalized.” De Nederlandse bestuursvoorzitter wist een superdividenduitkering te voorkomen.

Volgens Hoek had zijn risicomijdende bedrijfsvoering ervoor gezorgd dat Delta Lloyd in tegenstelling tot andere grote financiële concerns géén beroep had hoeven doen op staatssteun om de kredietcrisis door te komen.

Het bedrijf had weliswaar zijn eerste verlies in decennia moeten bekendmaken, maar dat was voornamelijk veroorzaakt door de schikking van 300 miljoen euro die het had getroffen in de zogeheten woekerpolisaffaire. Delta Lloyd had jarenlang beleggingsverzekeringen verkocht tegen onterecht hoge tarieven. De kredietcrisis had de resultaten van Delta Lloyd ook wel aangetast, maar niet in dezelfde mate als die van concurrenten ING en Aegon.

Heftiger nog dan het geschil met Aviva om de vermogenspositie was de publieke vechtpartij die drie jaar geleden tussen beide uitbrak. Delta Lloyd sleepte zijn moeder voor de Amsterdamse rechter om te voorkomen dat het minder te zeggen kreeg. Aviva had meer invloed geëist op de benoeming van commissarissen, en daarmee op bestuursleden van Delta Lloyd. Een nieuwe Nederlandse wet gaf buitenlandse financiers meer macht op dit punt.

Met succes zwaaide Delta Lloyd met oude afspraken die met Aviva’s rechtsvoorganger Commercial Union bij de overname in 1973 waren gemaakt. Die bepaalden dat Delta Lloyd zelf zijn commissarissen mag uitkiezen; slechts twee van de negen vertegenwoordigen Aviva. De rechtbank gaf vorig voorjaar de Nederlanders gelijk. De oude statuten bleven gehandhaafd.

Het juridisch conflict kreeg een venijnig, persoonlijk staartje toen de advocaat van Aviva in de rechtzaal verklaarde dat het laten uitlekken van de zaak in de pers „niet zonder gevolg” kon blijven voor de verantwoordelijke lekkers. Van dat dreigement is niets terechtgekomen. De raad van bestuur van Delta Lloyd is nog intact.

Volgens een persvoorlichter van Delta Lloyd – ook die zit er nog – is met de voorgenomen beursgang de „governance-discussie opgelost”. Het hoger beroep dat Aviva tegen de uitspraak had ingediend zal worden ingetrokken. „Als we naar de beurs gaan, mogen er geen onduidelijkheden meer boven de markt hangen.”

Delta Lloyd benadrukte gisteren dat het besluit tot een beursgang gezamenlijk is genomen. Deze stap bevredigt niet alleen Delta Lloyds behoefte aan meer zelfstandigheid, ook voor Aviva heeft het veel te bieden. De Britten kunnen nu een deel van hun aandelen Delta Lloyd verzilveren. Ingewijden becijferden tegenover persbureau Reuters de opbrengst van de eerste tranche op ruim 1 miljard euro. Dat is al meer dan al het dividend dat in de afgelopen 10 jaar vanuit Amsterdam aan Londen werd uitgekeerd (ruim 840 miljoen euro). Als de beursnotering eenmaal een feit is, kan Aviva de rest van de aandelen veel gemakkelijker te gelde maken.

Men zal er daarbij van uitgaan dat het beursklimaat de komende maanden verder opklaart en de resterende aandelen Delta Lloyd steeds meer waard zullen worden.

Gisteren maakte de verzekeraar vast zonnige cijfers over het eerste half jaar bekend: een nettowinst van 227 miljoen euro. In maart durfde bestuursvoorzitter Hoek al de voorspelling aan dat de aandelenbeurzen hun dieptepunt bereikt hadden.

Delta Lloyd kan in de nabije toekomst – het precieze tijdstip van de beursgang is nog niet bekend – geheel zelfstandig zijn eigen strategie gaan bepalen. Die ligt wat Niek Hoek betreft in Nederland en België. Daar zullen de komende tijd voldoende mogelijkheden bestaan om uit te breiden. Hij wil graag vooraan staan bij de te verwachten „marktconsolidatie”. Zonder die bij naam te willen noemen, ligt één overnamekandidaat voor de hand: de Nederlandse staat wil graag van het verzekeringsbedrijf van het vorig najaar genationaliseerde Fortis af.

Breaking Views: pagina 15