CORRECTIES

In het CS van 30 juli stond abusievelijk de recensie van een cd van The Lemonheads uit 2006. Een recensie van de nieuwe cd staat nu op pagina 2.