Benoeming rond van Sotomayor

Rotterdam, 7 aug. - De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met de benoeming van Sonia Sotomayor tot opperrechter. Zij is daarmee de eerste latino rechter bij het Hooggerechtshof. Pagina 4