Belgisch hof in opspraak in Fortis-zaak

De vice-voorzitter van het Belgische Hof van Cassatie zou geprobeerd hebben de rechtsgang rond de verkoop van Fortis België aan de Franse bank BNP Paribas te beïnvloeden. Dat blijkt uit een sms'je dat de magistraat naar een van de rechters in de zaak heeft verzonden. Daarin staat, in het Frans, de boodschap: „Fait”. Dit laat veronderstellen dat hij iets ‘gedaan’ of ‘ondernomen’ zou hebben.

Het bestaan van de sms blijkt uit het verzoekschrift dat Christine Schurmans, raadsheer bij het Brusselse Hof van Beroep, heeft ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen haar in verband met mogelijke lekken in de Fortis-zaak. Zij was een van de drie rechters die moest oordelen over de rechtmatigheid van de verkoop van de Belgische activiteiten van bank en verzekeraar Fortis aan BNP Paribas. Eind vorig jaar besliste het Hof van Beroep dat de verkoop van Fortis niet kon zonder goedkeuring van de aandeelhouders.

De voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, schreef kort daarna in een brief aan het parlement dat raadsheer Schurmans informatie uit het gerechtelijke beraad zou hebben gelekt naar de kabinetten van toenmalig premier Yves Leterme en de minister van Justitie. Er waren volgens hem „belangrijke aanwijzingen” dat de regering de rechtszaak rond de verkoop van Fortis had gestuurd. Dit leidde tot het ontslag van het kabinet.

Nu blijkt dat de vice-voorzitter van het Hof van Cassatie zelf een initiatief zou hebben genomen om de rechtsgang te beïnvloeden. Het gaat om Ivan Verougstraete, de tweede hoogste rechter van het land. Hij werd door raadsheer Schurmans op de hoogte gebracht van haar gespannen verhouding met de twee andere rechters van het Hof van Beroep. Uit het verzoekschrift blijkt dat Verougstraete de raadsheer gerust stelde. Kort daarna kreeg Schurmans een sms waarin Veroug-straete laat weten iets ‘gedaan’ te hebben.

In de krant De Standaard bevestigt Londers, de voorzitter van het Hof van Cassatie, dat hij zijn collega enkele maanden geleden een tuchtsanctie gaf omdat die hem niet had ingelicht over zijn contacten met Schurmans.

De oppositiepartijen LDD en Vlaams Belang riepen gisteren op om de parlementaire onderzoekscommissie over de Fortis-zaak opnieuw bijeen te roepen. In het gerechtelijk onderzoek dat op dit ogenblik over de zaak loopt, wordt de rol van magistraat Verougstraete in detail onderzocht.