Zo gek zijn de eisen voor de havo niet

Emiel Willms schrijft dat de ingangseisen voor de havo voor vmbo`ers absurd zijn. Zijn beweegredenen komen wel erg simpel op mij over. Het vmbo-tl (theoretische leergang) is een `voorbereidende` opleiding voor doorstroom naar het mbo. Daar zijn de vakken en de examens op afgesteld. Logischerwijs vervolg je dan je opleiding aan een mbo, zodat je na 7 jaar (vmbo en mbo) een vakbekwaamheid hebt behaald. Op het hbo zijn deze studenten welkom aangezien zij al voorbereid zijn op het werken met competenties, portfolio, vakstages en ook al de juiste studiegerichte vaardigheden hebben ontwikkeld.

De doorstroom van vmbo naar havo daarentegen verloopt vaak moeizaam. Leerlingen kunnen de vierde klas van de havo zelden in één keer doorlopen. De snelheid van het werken en het niveau van de leerstof vallen vaak tegen. Gevolg: ze blijven zitten. De tweede keer 4 havo lukt dan soms ook niet en dan stroomt men uit.

Ingangseisen zijn er niet voor niets. Zoals een havo-3-leerling met zijn overgangsrapport aan moet tonen dat hij met zijn resultaten, vakkenpakket, inzet en werkhouding havo 4 aankan, zo moet een 4-vmbo-tl`er dat doen met een diploma dat toereikend is.

Willms haalt ook andere eisen aan: een toereikend vakkenpakket, een brave leerling zijn, minimaal een 7 staan, positief zijn over je competenties. Is dit werkelijk zo absurd om te eisen? Het zijn dezelfde eisen die bij het mbo gelden. Buiten dat heeft Willms nog niet gedacht aan het wakend oog van de Inspecteur, die elke school(leiding) confronteert met de uitstroomcijfers van leerlingen die zonder diploma de school verlaten hebben. En deze cijfers/rapporten worden weer gelezen door ouders/leerlingen die een school zoeken.

Een goede vmbo-tl-leerling is een prima mbo-student, die met zijn vakbekwaamheid een goede weg kan vinden op de arbeidsmarkt. En mochten de ambitie en de intelligentie er zijn na het behalen van het mbo- diploma, ga dan de uitdaging van het hbo aan. Niets mis mee.

    • Aad Sinke Docent